Ücretsiz Microsoft .NET Eğitimi 2019 - CENGA

Novartz Bilişim ve CENGA işbirliği ile hazırlarlanacak olan ücretsiz Microsoft .NET eğitimini 2018-2019 eğitim yılının 2. döneminde de sizlerle buluşturuyoruz. Başvurularınızı yapmak için aşağıdaki "Başvuru Yap" Bağlantısını kullanabilirsiniz. 

1 Mart Cuma günü saat 15:00'da başlayacak olan eğitimimiz her cuma devam edecektir. Son başvuru tarihi 15 Şubat Cuma günü saat 23:59'a kadardır. 

Başvuru Yap

 

Ders Programı

 

Eğitimin Amacı

                Bu eğitim ile bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin Microsoft .Net altyapısı ile yazılım geliştirmesi öğretmek.

1. Hafta

Yazılım türleri ve yazılım dillerinin anlatılması ve örneklendirilmesi. Web yazılımlarının çalışma mantığının anlatılması. Framework mantığının anlatılması.

2. Hafta

                .Net altyapısının mantığının anlatılması. Visual Studio’un arayüzünün tanıtılması. Farklı proje tiplerinin örneklendirilmesi.

3. Hafta

                Console Application ile uygulma geliştirilmesi. Ödev : İki sayı alınarak, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin yapılması.

4. Hafta

                Windows Application geliştirilmesi. Ödev : Görsel hesapmakinesi yapılması.

5. Hafta

                ASP.NET Web form uygulamasının çalışma mantığı ve yapısının anlatılması.

6. Hafta

                Css ve Javascript yapısının anlatımı ve web uygulamalarında kullanımının gösterimi.

7. Hafta

                Bootstrap ve jquery kütüphanelerinin anlatılması ve örneklerinin yapılması.

                Bu haftadan sonra Sohbet uygulaması derslerde geliştirililecektir.

8. Hafta

                Application, Session, ViewState ve Cookie yapılarının örnekler ile anlatılması.

9. Hafta

                MS SQL Management studio’nun arayüzünün tanıtılması. Veri tabanı tasarlama ve veri tiplerinin anlatılması. Ödev : Veri tipleri ve boyutları ve kullanım alanları çalışılacak. Derste soru olarak sorulacak.

10. Hafta

                ADO.NET yapısının anlatılması. ADO ile veri tabanına bağlantı yapılması. Ödev : Application objesinde yapılan sohbet uygulamasının veri tabanı üzerinden yapılması.

11. Hafta 

                Application objesinde yapılan sohbet uygulamasının veri tabanı üzerinden birlikte yapılması.

12. Hafta

UpdatePanel yapısının anlatılması ve uygulamada örnek gösterilmesi.

13. Hafta

                Web servis mantığının anlatılması ve jquery ile web servis çağrılması örneğinin yapılması.

14. Hafta

                Json yapısının anlatılması. Web servisten Json data alıp ekranlara aktarılması.

Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Laboratuvarı

1 Mart 2019, Cuma @ 15:00 - 17:00